Tarieven

Eerste telefonische contact       
gratis
Intelligentieonderzoek
495 euro
Dyslexieonderzoek (2 dagdelen)

695 euro
NIO

250 euro
Dyscalculieonderzoek

895 euro
Ontwikkelingsonderzoek of didactisch onderzoek

595 euro
Dyslexie- of dyscalculieverklaring
afhankelijk van voorinformatie
Observatie, consultatie of begeleiding
tariefberekening per 10 minuten

                                                                         

                                                           

Prijzen zijn inclusief intake, verslaglegging en eindgesprek.
Vergoeding vanuit de zorgverzekering is in een aantal gevallen mogelijk.
Klik hier om uw vraag te stellen.